Jak lépe vést a řídit jako manažer?

NLP je metodologie vzniklá z modelování úspěšných jedinců zkoumající vazby mezi myšlením, řečí a chováním. Je často využívána v oblasti koučinku a terapie, ale může být též prospěšná pro manažery, kteří hledají cesty, jak lépe komunikovat a vést lidi.

NLP kurz pro manažery může pomoci zlepšit schopnost komunikovat s podřízenými, spolupracovníky a zákazníky, a také rozvíjet schopnost empatie a porozumění potřebám ostatních. Toto může vést ke zlepšení vztahů v práci a kolektivu a ke zvýšení spokojenosti a efektivity celých týmů i firmy jako celku.

Proč se absolvování nlp řídícím pracovníkům vyplatí?

  1. Zlepšení schopnosti komunikovat s podřízenými a spolupracovníky
  2. Zvýšení schopnosti porozumět potřebám a motivacím ostatních
  3. Rozvoj schopnosti řešit problémy a tvořit kreativní řešení
  4. Zvýšení schopnosti vést lidi a motivovat tým
  5. Zlepšení schopnosti vyjádřit sebe sama a své myšlenky jasněji
  6. Schopnost lépe porozumět a ovlivnit vlastní emoce a chování
  7. Zvýšení sebevědomí a sebeúcty
  8. Zlepšení schopnosti efektivněji plánovat a organizovat čas
  9. Schopnost lépe vyjadřovat své přání a potřeby v různých situacích
  10. Zvýšení spokojenosti a celkového kvality života.

NLP kurzy mohou prospět manažerům na mnoha úrovních, včetně komunikace, vedení lidí, řešení problémů a sebeuvědomění. Mohou jim pomoci lépe porozumět sobě samým a ostatním a rozvíjet dovednosti nezbytné pro úspěšné vedení týmu a profesní růst. Více snad není třeba ani dodávat. Už vás to láká? Výborně. Pak se asi ptáte…

Kde takový kurz NLP absolvovat?

V ČR je leaderem ve vzdělávání metodologie NLP koučovací škola Coaching University Radka Karbana, který má více jak 11 let praxe s aplikací a využívánín NLP v leadershipu a je zároveň i oficiální mezinárodně certifikovaný trenér neurolingvistického programování v Česku.

Pokud si jako my potrpíte proto na kvalitu a láká vás prestižní mezinárodní certifikát, máte už vybráno. J

Ano – dost záleží na tom, od koho a kde se NLP učíte. Protože u těchto psychologických metod vzniklých z téměř 50 let výzkumů jde o to, abyste se je naučili správně, a nikoliv z rychlíku. Jen tak je budete moci využít.

V závěru lze říci, že právě NLP kurzy mohou být pro manažery velkým přínosem, pokud chtějí růst jak osobnostně, tak profesně, aby byli ještě lepšími lídry.

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Mersin escort sitesi - Außenwerbung