Business inteligence

V dnešní době, která je technologicky čím dál náročnější, se stává, že se podnikatelé či firmy dostávají do fáze, kdy je pro ně shromažďování a transformování potřebných informací a dat všeho druhu již příliš složité a časově náročné. Záleží samozřejmě na druhu podnikání, struktuře organizace, nárokům, kladených na kvalitu informací, či na počtu zaměstnanců společnosti, ale ve chvíli, kdy je již ve firmě nastaveno větší množství podnikových systémů včetně vysokých informačních nároků, pak je nejvyšší čas tyto požadavky efektivně vyřešit transformací do srozumitelných reportů.

K takovým účelům lze využít datový sklad. Jedná se o nástroje Business Intelligence, zvláště pak manažerské informační systémy (MIS) a přináší vysoký efekt ve všech podnikatelských sférách soustředěním všech dat na jedno místo a zajištěním jejich správnosti a aktuálnosti. Reporty mohou být zhotoveny v Excelu nebo jiném nástroji, jako například Power BI.

Řešení datového skladu dokáže zajistit vyšší efektivitu organizace, zvýšit výkonnost zaměstnanců, či snížit provozní náklady.

K tomuto, či podobným tématům, je možno čerpat informace na sofistikovaném blogu, zaměřeném na business inteligenci, databáze, Excel, reporting i finanční matematiku se spoustou odborně laděných článků a potřebných návodů.

Dalším tématem, o kterém se lze na blogu informovat je WACC, termín z hodnocení investic, který vyjadřuje vážený průměr nákladů kapitálu. WACC je vyjadřován v procentech a značí úrokovou sazbu, kterou společnost v průměru vyplácí těm, kdo financují aktiva dané společnosti, ať již se jedná o vlastní či cizí zdroje financování.  První složkou WACC jsou průměrné náklady na vlastní kapitál, do něhož se řadí peněžité i nepeněžité vklady majitelů, vložené do svých podniků, dále pak další složky, kterými jsou například kapitálové fondy, fondy ze zisku a další.

Pokud se tedy ve vaší firmě potýkáte s problematikou dat a financí, neváhejte vyhledat odborný blog či se přímo obrátit na specialistu v oblasti konzultacíBusiness inteligence, Reportingu, Finance & Controlling, kteří vám mohou s těmito problémy pomoci, ať už se jedná o výše zmiňované aktivity, pomoc při zavádění projektů a procesů, projektový dohled, nebo komplexní a složité úkoly v této oblasti.

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Mersin escort sitesi - Außenwerbung