Poznejte hlavní typy bolesti zad

Ať již se jedná o krátkodobou epizodu nebo dlouhodobý projev, každý typ bolesti ovlivňuje fyzické i duševní zdraví člověka. Seznamte se základními typy bolesti, které nejvíce trápí.

Současná medicína umožňuje řadou léčebných postupů, včetně moderních intervenčních přístupů, bolest úspěšně odstranit či snížit její intenzitu tak, aby pro pacienta byla v běžném životě snesitelná a co nejméně omezující. Přirozeným očekáváním pacienta je odeznění bolesti zad ideálně úplné a nastálo – je nutné mít vždy na zřeteli, že může jít o časově náročnou cestu k uzdravení, a že každé dosažené zmírnění bolesti je úspěchem. Protože bolest je subjektivní vjem a přesně popsat ji může pouze člověk, který jí trpí, je důležité o svojí bolesti mluvit, svěřovat se s tím, co přesně, kdy, kde a jakým způsobem bolí. Proto se vás také při vstupním vyšetření detailně ptáme a zjišťujeme, kdy, v jaké intenzitě, při jakých činnostech se u vás bolest projevuje, abychom mohli posoudit, jak vám nejlépe pomoci. Stejně tak sledujeme stav a intenzitu vaší bolesti po provedeném výkonu pomocí vizuální škály bolesti VAS, což nám umožňuje korigovat váš léčebný plán. Podívejme se blíže na to, jaké typy bolesti rozlišujeme.

Bolest zad zahrnuje mnoho typů a je možné ji charakterizovat z řady hledisek – podle anatomické struktury, která je postižena, podle typu postižené tkáně, podle místa vzniku a příčiny. Základní dělení, které zohledňuje časové hledisko, je bolest akutní a chronická.

Akutní bolest

Tento typ bolesti má varovný charakter, jedná se o symptom (projev) onemocnění či úrazu, například ischias. Upozorňuje, že něco v těle musí být rychle vyřešeno, odstraněno. Akutní bolest provází nějakou formu poškození tkání, ale odeznívá, pokud odezní její příčina, v poměrně krátkém čase, v řádu několika hodin, dní až týdnů. Hranicí pro klasifikaci bolesti jako bolest akutní je maximální trvání do 3 až 6 měsíců. Typickými doprovodnými projevy je zvýšený krevní tlak, tachykardie, pocení, může se projevovat stav úzkosti nebo emoční stres. Akutní bolest je zpravidla celkem ovlivnitelná léky a jinými metodami, a je tak dobře vyléčitelná, jak je vyléčitelná její příčina. Při nedostačující nebo zanedbané léčbě však může rychle dojít k přechodu do chronického bolestivého stavu.

Chronická (dlouhodobá) bolest

Na rozdíl od akutní bolesti je tato bolest sama o sobě označována jako onemocnění, například vyhřezlá ploténka. Po určité době trvání bolesti dochází k její takzvané chronifikaci. Je to stav, kdy je bolest „fixována“ v nervovém systému na různých úrovních a kdy často odstranění původní příčiny již nevede k odstranění bolesti. Původní příčina dokonce často již není ani známa. Trvá déle než 3 až 6 měsíců a je obecně náročnější pro lékařské ošetření. Chronická bolest může být důsledkem poškozené tkáně, ale velmi často je způsobena poškozením nervového systému, nebo jeho určitou přestavbou („zcitlivěním“). Na bolest se tedy příliš „nezvyká“, spíše naopak – v čase se zpravidla bez léčby zhoršuje. Akutní i chronická bolest mohou být vysilující, povaha chronické bolesti však činí pacienta mnohem více zranitelným. Neustálá a zhoršující se chronická bolest způsobuje většinou psychické změny (deprese, úzkost), poruchy spánku, změny chuti k jídlu a jiné projevy. Opačně všechny tyto stavy mohou také prohlubovat vnímání chronické bolesti. Zmírnění chronické bolesti je především vlastním cílem léčby.

Pokud vás trápí dlouhodobá bolest zad

Dosavadní léčba vám nepřináší úlevu a hledáte nové možnosti léčby? Obraťte se s důvěrou na specialisty EuroPainClinics. Pomůžeme vám přesně identifikovat zdroj vaší bolesti a prodiskutujeme optimální možnosti léčby ke zlepšení vašeho zdravotního stavu.

Prvním krokem je odeslání E-konzultace k předběžnému lékařskému posouzení vhodnosti léčby.

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Mersin escort sitesi - Außenwerbung