Solární ohřev vody uspoří nemalé finanční prostředky

Výdaje na ohřev teplé užitkové vody je po vytápění druhou největší položkou v rozpočtu domácností. Jistě by bylo žádoucí tento výdaj nějakým způsobem snížit na minimální, ne-li na zcela nulovou hodnotu. Jednou z možností se nabízí instalace solárního ohřevu vody prostřednictvím fotovoltaických panelů a měniče, který bude napájet elektrický bojler. Právě tato konfigurace je předmětem dotací z programu Nová zelená úsporám Light.      

Průměrná denní spotřeba teplé vody je v ČR 46 litrů na osobu, což za rok činí 16,76 m3. Tomu odpovídá spotřeba tepla ve výši cca 900 kWh při nastavené teplotě vody 55oC na osobu a rok. Čtyřčlenná rodina tedy potřebuje celkovou energii na ohřev teplé užitkové vody ve výši přibližně 3,6 MWh, rodina seniorů o dvou členech pak polovinu, tj. 1,8 MWh.

Zaměřme se nyní na to, jaká by byla optimální konfigurace solární elektrárny potřebná k tomu, aby pokryla roční spotřebu teplé vody dvoučlenné domácnosti seniorů. Předpokládejme, že po většinu roku (75% všech dnů) bude fotovoltaické elektrárna vyrábět energii potřebnou pro ohřev vody, tzn. že vyrobenou energii z panelů využijeme ze 75%. Přidejme ještě jeden základní fakt, že přibližně každý jeden kWp nainstalovaného výkonu panelů vyrobí na území ČR celkovou energii 1 MWh za rok. Jaký bude tedy optimální potřebný nainstalovaný výkon fotovoltaických panelů? Pro pokrytí roční spotřeby elektrické energie na výrobu teplé vody dvoučlenné domácnosti ve výši 1,8 MWh bude potřebný celkový výkon panelů minimálně 2,4 kWp. Pak lze hovořit o energetické nezávislosti při ohřevu teplé užitkové vody v domácnosti.

Aby bylo možné zpřístupnit instalaci solárního ohřevu vody i pro nízkopříjmové domácnosti (seniory pobírající starobní důchod, osoby s invalidním důchodem třetího stupně nebo osoby s příspěvkem na bydlení v období od 12. září 2022 do data podání žádosti), byl zaveden dotační program Nová zelená úsporám Light. Od května 2023 je možné požádat o dotaci ve výši až 90 tisíc korun, která může být čerpána i zálohově před vlastní realizací, není třeba mít vlastní finanční prostředky. Při podání žádosti je nutné doložit nízkopříjmovost všech členů domácnosti.

Tento program představuje pro seniory velkou výhodu. Nejenže mohou získat značnou finanční podporu pro instalaci solárního ohřevu vody, ale také zlepšit energetickou efektivitu svého domova a snížit dlouhodobé náklady na energie. Předpokládaná výše úspory se pohybuje v rozmezí od 5 do 9 tisíc korun v závislosti na nainstalovaném výkonu fotovoltaických panelů. Navíc je proces žádání o dotaci usnadněn díky online systému a dostupné administrativní podpoře.

Je třeba ještě zmínit, že program Nová zelená úsporám Light byl v prosinci 2023 nečekaně pozastaven kvůli vyčerpání finančních prostředků fondu. Pozastavení programu bylo také reakcí ministerstva na nekvalitní instalace některých firem, tzv. “energošmejdů”,​​ kteří za částku 90 tisíc korun dotace montují nekvalitní systémy především nedostatečného výkonu fotovoltaických panelů.

Příjem žádostí bude opět obnoven od 17. ledna 2024, kdy budou zveřejněný zpřísněné podmínky mimo jiné na výkon solárních panelů, který bude muset být v minimální výši 2 kWp nebo bude muset být součástí instalace i elektrický bojler při zachování celkové dotované částky 90.000 tisíc korun.

Na závěr je nutné podotknout, že snížení výdajů na ohřev teplé vody není jediný způsob úspor v domácnostech. Dotace je možné čerpat na zateplení, pořízení tepelného čerpadla, sběr dešťové vody nebo výměnu oken a dveří.  

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Mersin escort sitesi - Außenwerbung -

vozol 10000