EIT InnoEnergy zahajuje projekt Repono, který má v Evropě do roku 2030 vybudovat a provozovat úložiště energie s kapacitou 100 gigawatthodin

Brusel, 6. března 2024EIT InnoEnergy, přední inovační motor v oblasti udržitelné energie, dnes uvádí na trh společnost Repono, celoevropský projekt zaměřený na vlastnictví a provoz velkých systémů skladování energie (ESS). Uplatněním holistického přístupu založeného na vlastním portfoliu, který lze replikovat v různých regionech, bude společnost Repono schopna standardizovat a urychlit způsob, jakým jsou tyto systémy nasazovány v celé Evropě tak, aby ukládaly gigawatthodiny přebytečné elektřiny z obnovitelných zdrojů, omezily riziko výpadků, vyrovnaly ceny energie a umožnily nepřetržité vyvážené dodávky čisté energie. Kromě společnosti EIT InnoEnergy patří mezi první sponzory projektu Repono společnosti Schneider Electric, SIPLEC E.Leclerc, Stena Metall, Boryszew Group a NTM GmbH. S dostatečnou kapitalizací pro první roky provozu chce Repono získat 10% podíl na evropském trhu s předpokládaným objemem 1 terawatthodiny (TWh) v roce 20301.

Aby Evropská komise dosáhla svých ambicí snížit do roku 2030 emise skleníkových plynů o 55 %, stanovila minimální národní cíle 42,5 % podílu elektřiny z obnovitelných zdrojů do roku 2030. Zvýšená elektrifikace ekonomiky jako nejlepší způsob dekarbonizace v kombinaci s rostoucím podílem obnovitelných zdrojů bude vyžadovat rychlé zavedení rozsáhlých řešení skladování elektřiny.

Rasmus Bergstrom, CEO společnosti Repono, uvedl: “Evropská elektrická soustava a rozvodná síť byly vybudovány pro stabilní dodávku dispečersky řízených zdrojů energie, nikoliv pro masivní příliv decentralizovaných a přerušovaných obnovitelných zdrojů. Proto násilný odklon Evropy od uhlí, ropy a plynu vystavuje naši dlouholetou energetickou infrastrukturu obrovskému tlaku, což vede k častému omezování levné a čisté energie, k nestabilním a zbytečně vysokým cenám či výpadkům proudu. To brzdí energetickou transformaci jako celek v době, kdy máme jako společnost vše, jen ne dostatek času. Právě v této oblasti vstupuje do hry společnost Repono.”

Repono tyto výzvy přímo řeší ve třech klíčových oblastech. Zaprvé bude strategicky řídit své skladovací kapacity prostřednictvím krátkodobých spotových trhů. Společnost Repono bude sledovat výkyvy na trhu, což jí umožní nakupovat, nabíjet, prodávat a vyprazdňovat ve správný čas s cílem přesunout přebytečnou produkci do období převisu poptávky. Za druhé, vyrovnávací služby společnosti Repono budou mít zásadní význam pro udržení stability sítě a předcházení rozsáhlým výpadkům. A konečně, začleněním skladování energie do smluv o nákupu elektřiny (PPA) mezi velkými nezávislými výrobci energie a průmyslovými podniky pomůže Repono zajistit spolehlivé, nepřetržité dekarbonizované dodávky elektřiny.

Marcin Wasilewski, CEO společnosti EIT InnoEnergy ve střední Evropě, dodal: “Představení společnosti Repono je dalším důkazem silného odhodlání EIT InnoEnergy prosazovat přechod na novou energetiku. Od prvního dne bude Repono začleněno do největšího světového ekosystému udržitelné energie, který zahrnuje více než 1200 partnerů z průmyslu, financí, výzkumu a akademické sféry, bude mít přístup k našim více než 46 investičním projektům v oblasti skladování energie a také k více než 800 členům Evropské bateriové aliance. Tyto jedinečné výchozí podmínky výrazně sníží riziko podnikání společnosti Repono a umožní jí rychle replikovat projekty po celé Evropě, čímž přispěje k urychlení energetické a průmyslové transformace.”

Po akvizici společnosti BatteryLoop již společnost Repono provozuje systémy skladování energie v severských zemích a zaměstnává tým 25 vysoce kvalifikovaných pracovníků.

Wojciech Kolwaczyk, CEO společnosti Boryszew S.A., doplnil: “Společnost Boryszew S.A., přední polský průmyslový výrobce, investuje do společnosti Repono jako aktivní účastník energetické transformace v Evropě. Chápeme zásadní potřebu stabilních a konzistentních dodávek zelené energie v průmyslu. Jako spotřebitelé energie si uvědomujeme důležitost vyváženosti obnovitelných zdrojů energie, aby naše výrobní procesy byly udržitelnější, spolu s přijetím vhodných technologií skladování. Jako součást týmu Boryszew věříme, že realizace projektů systémů skladování energie (ESS) nové generace lze efektivně dosáhnout v rámci mezinárodní investiční skupiny vedené společností InnoEnergy. Společnost Boryszew S.A. do projektu rovněž přispívá svými bohatými zkušenostmi a znalostmi a nabízí své služby na polském trhu,” říká Wojciech Kolwaczyk, CEO společnosti Boryszew S.A.

KONEC TISKOVÉ ZPRÁVY

++++++++++++

O společnosti Repono

Repono je celoevropská společnost zaměřená na vlastnictví a provozování velkých systémů skladování energie (ESS). Uplatněním komplexního přístupu založeného na portfoliu, který lze replikovat v různých regionech, bude společnost Repono schopna standardizovat a urychlit způsob, jakým jsou tyto systémy nasazovány v celé Evropě, aby ukládaly gigawatthodiny přebytečné elektřiny z obnovitelných zdrojů, omezily riziko výpadků, vyrovnaly ceny energie a umožnily nepřetržité vyvážené dodávky čisté energie.

Společnost Repono, kterou EIT InnoEnergy uvedla na trh počátkem roku 2024, je začleněna do největšího světového ekosystému udržitelné energie, který zahrnuje více než 1200 partnerů, má přístup k více než 46 investičním projektům EIT InnoEnergy v oblasti skladování energie a k více než 800 členům Evropské bateriové aliance (EBA250). Tyto jedinečné výchozí podmínky výrazně sníží riziko podnikání společnosti Repono a umožní jí rychle replikovat projekty na celém kontinentu, neboť plánuje do roku 2030 nasadit do evropské energetické soustavy 100 GWh skladovacích zařízení.

Mezi první sponzory společnosti Repono patří kromě EIT InnoEnergy také společnosti Schneider Electric, SIPLEC E.Leclerc, Stena Metall, Boryszew Group a NTM GmbH. Díky akvizici společnosti BatteryLoop již Repono provozuje systémy pro skladování energie v severských zemích a zaměstnává tým 25 vysoce kvalifikovaných pracovníků.

O společnosti EIT InnoEnergy

EIT InnoEnergy působí v centru energetické transformace a je předním inovačním motorem v oblasti udržitelné energetiky, který přináší technologie, inovace obchodních modelů a dovednosti potřebné k urychlení zelené dohody, pokroku při dosahování evropských cílů v oblasti dekarbonizace a reindustrializace a zároveň ke zvýšení energetické bezpečnosti.

Společnost InnoEnergy, která je podle Startup Genome v roce 2023 nejlepší evropskou firmou a investorem rizikového kapitálu v oblasti čistých technologií a modré ekonomiky, podle Sifted v roce 2023 jedním z deseti nejaktivnějších evropských investorů v oblasti hlubokých technologií a podle Pitchbook v roce 2022 nejaktivnějším investorem v energetickém sektoru, podporuje inovace v celé řadě oblastí. Patří mezi ně skladování energie, doprava a mobilita, obnovitelné zdroje energie, energetická účinnost, obtížně odstranitelná průmyslová odvětví, inteligentní sítě a udržitelné budovy a města.

InnoEnergy má v portfoliu více než 200 společností, které podle odhadů do roku 2030 vygenerují příjmy ve výši 110 miliard eur a kumulativně ušetří 2,1 milionu tun CO2 emisí. Dohromady tyto společnosti dosud získaly investice ve výši více než 9,7 miliardy eur.

EIT InnoEnergy je hnací silou tří strategických evropských iniciativ: European Battery Alliance (EBA), the European Green Hydrogen Acceleration Center (EGHAC) and the European Solar Photovoltaic Industry Alliance (ESIA).

Společnost InnoEnergy byla založena v roce 2010 a je podporována Evropským institutem pro inovace a technologie (EIT), orgánem Evropské unie. Od svého založení prověřila společnost InnoEnergy více než 7 000 začínajících podniků, uvedla na trh více než 300 produktů a dohlížela na to, aby její portfoliové společnosti podaly více než 370 patentů. Dnes má InnoEnergy důvěryhodný ekosystém zahrnující více než 1.200 partnerů, 35 akcionářů a více než 200členný tým s kancelářemi po celé Evropě a v americkém Bostonu.

www.innoenergy.com

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Mersin escort sitesi - Außenwerbung