Společnost EIT InnoEnergy spouští vzdělávací Skills Institute, aby se vypořádala se značným nedostatkem dovedností v oblasti energetické transformace

EIT InnoEnergy bude strategicky spolupracovat s NIIT na rychlém rozšiřování služeb vzdělávací instituce Skills Institute. Hlavním úkolem bude především odstraňování stávajících překážek týkajících se dovedností potřebných pro různá průmyslová odvětví s důrazem na stanovené cíle v oblasti trvalé udržitelnosti.

Praha, 15. května 2023: Společnost EIT InnoEnergy, inovační motor pro udržitelnou energii podporovaný Evropským institutem pro inovace a technologie, orgánem Evropské unie (EU), dnes oznámila spuštění speciální vzdělávací instituce InnoEnergy Skills Institute. Iniciativa, která poskytne důležitou úroveň školení a rozvoje pro průmyslová odvětví vyvíjející se v souladu s energetickou transformací, dokázala přesvědčit přední globální společnost pro rozvoj talentů NIIT, aby rozšířila svou nabídku s cílem oslovit více než 800 000 pracovníků do roku 2025.

InnoEnergy Skills Institute navazuje na dosavadní aktivity velmi úspěšné akademie European Battery Alliance (EBA) Academy a bude zahrnovat také hodnotové řetězce pro oblasti zeleného vodíku a solární fotovoltaiky. Agilní a modulární přístup ke školení bude zahrnovat nejnovější vzdělávací trendy s adaptabilními, přizpůsobitelnými kurzy a programy, které splňují specifické potřeby bez ohledu na umístění, velikost nebo technologii. Dostatečný počet lidí, kteří budou využívat tato špičková školení, je přitom zásadním krokem pro vybavování globální pracovní síly znalostmi a odbornými dovednostmi potřebnými k dekarbonizaci energetického hospodářství.

Společnost NIIT byla vybrána jako strategický partner vzdělávacích služeb instituce InnoEnergy Skills Institute, která bude poskytovat komplexní služby včetně onboardingu, vytváření vzdělávacích cest a průběžná školení učitelů s tím, že budou vždy zohledněny lokální odlišnosti. Hlavním cílem partnerství je využít přítomnost a schopnosti NIIT jako globálního lídra v oblasti rozvoje talentů k rychlému rozšíření a vytvoření vysoce kvalifikovaného a certifikovaného lidského kapitálu nezbytného pro rychlý přechod na zelenou energii.

InnoEnergy Skills Institute bude těžit z globálního dosahu a infrastruktury NIIT, což znamená, že bude moci nasazovat služby takovým tempem a v takovém rozsahu, aby se urychlila potřebná školení v celé Evropě, Severní Americe a Asii. NIIT a EIT InnoEnergy budou v rámci strategického vztahu spolupracovat také na iniciativách týkajících se vedení a rozvoje lidí. Přechod na čistou nulu si vyžádá rekvalifikaci až 18 milionů pracovníků po celém světě. Očekává se například, že mezi lety 2015 a 2030 se počet pracovních míst v oblasti solárních panelů a fotovoltaiky zčtyřnásobí. Vzhledem k tomu, že rok 2023 je rokem dovedností EU, shoduje se zahájení činnosti InnoEnergy Skills Institute časově s širšími vládními iniciativami, které se zabývají rostoucími obavami ohledně zajištění pracovní síly do budoucna.

Oana Penu, ředitelka InnoEnergy Skills Institute, uvedla: „Odvětví klíčová pro energetickou transformaci zaznamenají dramatický nárůst v potřebě nových dovedností a odborných znalostí, které povedou k dalšímu pokroku. Ve skutečnosti jen v oblasti výroby baterií vstoupí do hry více než 700 nových typů pracovních míst, protože požadované dovednosti budou vysoce diverzifikované. Není tedy překvapením, že již 71 % generálních ředitelů uvádí nedostatek dovedností jako svou nejvýznamnější obchodní výzvu. Musíme se tedy věnovat podpoře zelených inovací budoucnosti a zajistit vyškolené pracovní síly k dosažení cílů v oblasti klimatu. Naše strategické partnerství se společností NIIT bude využívat její vedoucí postavení v globálním rozvoji talentů, aby se tyto cíle staly realitou.

Vedoucí role EIT InnoEnergy v klíčových průmyslových aliancích zahrnujících energetiku, skladování, zelený vodík a fotovoltaiku znamená, že má perfektní pozici pro urychlení zvyšování kvalifikace pracovníků v celém energetickém průmyslu. Prostřednictvím InnoEnergy Skills Institute mohou podniky, univerzity a poskytovatelé školení těžit z kurzů podporovaných řadou odborníků v tomto odvětví, společných aliancí a dalších partnerství.

Sailesh Lalla, obchodní ředitel NIIT, řekl: „Jsme rádi, že můžeme podpořit EIT InnoEnergy v jeho nejnovějším počinu pro oblasti školení a rozvoje. Dekarbonizace je další průmyslová revoluce vedoucí k nebývalé poptávce po kvalifikovaných profesionálech v oblasti čistých technologií. Tímto partnerstvím zahajujeme stežejní iniciativu v oblasti zelených energetických dovedností. Díky odborným znalostem EIT InnoEnergy v oblasti, průmyslovým znalostem a vedoucímu postavení NIIT v oboru vzdělávacích služeb je naším cílem zajistit, aby byl InnoEnergy Skills Institute uznáván jako hlavní destinace a myšlenkový lídr v oblasti dekarbonizace a zelených dovedností v celé Evropě, Severní Americe a Asii. Spojením silných stránek obou společností usilujeme o vytvoření špičkového světového řešení potřeby zvyšování kvalifikace a rekvalifikace napříč odvětvími, abychom vytvořili flexibilní pracovní sílu, která se přizpůsobí měnícím se požadavkům.“

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Mersin escort sitesi - Außenwerbung